Kontakti udruge

Ponedjeljak, 20 Lipanj 2011 22:06 administrator
Ispis

Udruga proizvođača i prerađivača autohtonih ovčijih sireva i mesa„Pramenka“

Biskupa Čule bb.(zgrada fakulteta)
88 000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Tel/fax: 036 /337 127
Email info@pramenka.org

ID-broj:4227381190004

Broj žiro računa Udruga„Pramenka":
NLB banka Mostar - 1327310910208553-

Ažurirano: Utorak, 21 Lipanj 2011 23:01